MS-27

Konstruktion: Treppen auf Beton
Gälander: Edelstahl, Holzhandlauf
Holz: Bubinga