MS-38

Konstruktion: Faltwerktreppe - ZETA
Gälander: Edelstahl, Holzhandlauf
Holz: Amazakoue