MS-40

Konstruktion: Wangetreppe ohne Setzstufen
Gälander: Edelstahl, Holzhandlauf
Holz: Kosipo