MS-79

Konstruktion: Faltwerktreppe - ZETA
Gälander: Glas mit Holzhandlauf
Holz: Eiche natur